Adatvédelmi irányelvek

 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 

Magyar posta  - MPL

A megrendelt terméket a Magyar Posta közreműködésével küldjük. A szállítási határidők termékenként eltérőek lehetnek, éppen ezért minden termékünknél ez az adat fel van tüntetve. A szállítási határidő minden esetben a fizetés megtörténtekor kezdődik, kivéve ha utánvéttel kiván fizetni. Amennyiben egy rendelésen belül több, különböző szállítási határidejű terméket vásárol, akkor a nagyobb szállítási határidejű termék szállítási határidejét nézve szálitjuk a megrendelést. A megrendelt termék kézbesítése a termék elérhetőségéhez és az értékesítő lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül fog megvalósulni.

Szálitási lehetőségek és költségek

Szálítási lehetőség

Kézbesítés

Ár

Megjegyzés

50 000 Ft  <

Magyar posta - MPL
(banki utalás / online fizetés)

 1-2 nap

999 Ft

Az utalt összeg beérkezése
után szállitjuk a megrendelést.

ingyenes

Magyar posta - MPL
(utánvét)

1-2 nap

1200 Ft

-

ingyenes

 Csomagküldő.hu - személyes átvétel több mint 30 helyen Magyaroszágon !

Annak érdekében, hogy a lehető legközelebb legyünk ügyfeleinkhez, kiterjedt átvevőhelyeket kinálunk Magyarországon a Csomagküldő.hu  közreműködésével. Ez a szállítási lehetőség azon vásárlók számára megfelelő, akik nem akarnak várni hosszú sorokban a postahivatalokban, vagy éppen nem tartózkodnak napközben otthon a  csomag kézbesitését várva.

Találja meg az átvevőhelyét: https://www.csomagkuldo.hu/atvevohelyek

Abban az esetben, ha az áru készleten van  ( 48 órán belül küldjük) és megrendelést munkanapon adja le ,a csomagot 4 munkanapon belül kézbesitjük a kiválasztott átvevőhelyre. Ettól a pillanattól kezdve átveheti a csomagot 7 napon keresztül. Az utánvétes csomagok kifizetése átvevéskor történik a kiválasztott átvevőhelyen

A csomag elküldését követően értesítő e-mailt küld a rendszer nyomonkövetési azonosítóval. Ennek köszönhetően „online követheti“ csomagját. Miután a csomagkuldő szolgálat átadta a csomagot az Ön által választott átvevőhelynek SMS-t és e-mail-t küld a rendszer jelszóval. Attól a pillanattól kezdve átveheti a csomagot 7 napon keresztül a jelszó segitségével. A küldemény átvétele hasonló mindt a postahivatalban , azzal a különbséggel, hogy nem kell kivárni a hosszú sorokat.

 
 

Adatvédelmi irányelvek

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A személyes adatok adatkezelője az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbá csak: "GDPR") szóló 4. cikkének 7-es pontja értelmében a E-K s.r.o statisztikai számjel IČO 46812008  székhely Kokšov-Bakša 207  044 13 Valaliky(továbbá csak: "adatkezelő").

 2. Az adatkezelő kapcsolatteremtő adatai:

  • cím: Kokšov-Bakša 207  044 13 Valaliky

  • email: info@euro-kes.hu

  • telefon: +36 70 243 1595  

 3. Személyes adatoknak nevezünk minden az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információt; az azonosítható természetes személy olyan természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különös tekintettel egy adott azonosítóra, például névre, azonosítószámra, helyadatra, hálózati azonosítóra vagy egy, vagy több specifikus tényező, élettani, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi tényező segítségével.

 4. Az adatkezelő nem nevezett ki/kinevezett adatvédelmi tisztviselőt. A tisztviselő kapcsolatteremtő adatai:

II. A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSAI ÉS KATEGÓRIÁI:

 1. Az adatkezelő az Ön által nyújtott személyes adatokat, vagy az Ön rendelésének teljesítése folyamán kapott személyes adatokat dolgozza fel.

 2. Az adatkezelő az Ön azonosító, kapcsolatteremtő adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen adatokat dolgozza fel.

III. A SZEMÉLYES ADATFELDOLGOZÁS TÖRVÉNYES OKA ÉS CÉLJA:

 1. A személyes adatfeldolgozás törvényes oka:

  • az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés b) pontja szerint,

  • az adatkezelő jogos érdeke direkt marketing nyújtásához (üzleti hirdetmények és hírlevelek küldéséhez) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében,

  • az Ön hozzájárulása az adatfeldolgozáshoz direkt marketing nyújtása céljából (üzleti hirdetmények és hírlevelek küldéséhez) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja együtt a 480/2004 számú az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló törvény 7. § (2) bekezdése értelmében, abban az esetben, ha nem történt áru vagy szolgáltatás rendelése.

 2. A személyes adatfeldolgozás célja:

  • az Ön megrendelésének teljesítése, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a megrendelésnél szükséges személyes adatokat feltüntetni a sikeres teljesítés érdekében (név, lakcím, kapcsolat). A személyes adatok rendelkezésre bocsátása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez nélkülözhetetlen követelmény, személyes adatok hiányában nem lehetséges a szerződés megkötése vagy teljesítése az adatkezelő oldaláról.

 3. Az adatkezelő oldaláról nem következik be / bekövetkezik automatizált döntéshozatal a GDPR 22. cikke értelmében. Ilyen feldolgozáshoz Ön kimondott beleegyezését adta.

IV. ADATMEGŐRZÉSI IDŐSZAK

 1. Az adatkezelő megőrzi a személyes adatokat:

  • az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges időtartamra, valamint a szerződéses kapcsolatokban fennálló jogok gyakorlására (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).

  • addig, amíg a marketing céljából való személyes adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulás nem kerül visszavonásra, leghosszabban 15 évig, ha a személyes adatfeldolgozás beleegyezés alapján történik.

 2. Az adatmegőrzési időszak leteltével az adatkezelő a személyes adatokat törli.

V. A személyes adatok igénybevevői (az adatkezelő albeszállítói)

 1. A személyes adatokat igénybevevő személyek:

  • részt vesznek a szerződés alapján szállított áruk/szolgáltatások/kifizetések végrehajtásában

  • biztosítják az e-shop üzemelési szolgáltatását és további az e-shop üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatásokat

  • biztosítják a marketing szolgáltatásokat

 2. Az adatkezelő nem szándékszik a személyes adatokat továbbítani harmadik országnak (az EU-n kívül) vagy nemzetközi szervezetnek. A személyes adatok igénybevevői harmadik országokban a cloud szolgáltatások nyújtói.

VI. AZ ÖN JOGAI

 1. A GDPR által szabott feltételek alapján Ön rendelkezik:

  • hozzáférési joggal személyes adataihoz a GDPR 15. cikke értelmében,

  • joggal a személyes adatok védelmére a GDPR 16. cikke, illetve az adatkezelés korlátozására a GDPR 18. cikke értelmében.

  • joggal a személyes adatok törléséhez a GDPR 17. cikke értelmében.

  • tiltakozáshoz való joggal a feldolgozással szemben a GDPR 21. cikke értelmében és

  • adathordozhatósághoz való joggal a GDPR 20. cikke értelmében.

  • joggal az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonásához írásban vagy elektronikus úton az adatkezelő jelen feltételek III. cikkében feltüntetett címén vagy e-mail címén.

 2. Továbbá jogában áll panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóságon abban az esetben, ha úgy véli, hogy az Ön személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértettek.

VII. A SZEMÉLYES ADATVÉDELEM BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatvédelem biztosítása érdekében meghozott minden technikai és szervezési intézkedést.

 2. Az adatkezelő technikai lépéseket tett az írásos formájú adattárak és személyes adattárak biztosításához.

 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok csak általa meghatalmazott személyek számára hozzáférhetők.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Az internetes rendelési űrlapon keresztül elküldött megrendeléssel Ön megerősíti, hogy a személyes adatvédelem feltételeivel megismerkedett és ezt teljes egészében elfogadja.

 2. Ezeket a feltételeket elfogadja azáltal, hogy az internetes űrlapon a beleegyezést kipipálja. A beleegyezés kipipálásával megerősíti, hogy a személyes adatvédelem feltételeivel megismerkedett és ezeket teljes egészében elfogadja.

 3. Az adatkezelő jogosult ezeket a feltételeket megváltoztatni. A személyes adatvédelem új feltételeit közzéteszi honlapján és ezzel egyidejűleg a feltételek új változatát elküldi az Ön e-mail címére, melyet Ön az adatkezelőnek megadott.